Tilmelding til Danske Planteskolers Vintermøde

Frist for tilmelding er onsdag den 3. januar 2024 kl. 12.00.

Program

Download programmet her

Virksomhedsbesøg hos Danish Crown (DC) griseslagteri, Østbirk 2, 8700 Horsens

09.20 – 09.30: Ankomst og indtjekning ved porten. Vi mødes ved porten og bliver hentet af guiden, når vi er der alle sammen. Bemærk, at det er vigtigt at komme til tiden, for vi skal gå ind som samlet gruppe hos Danish Crown.

09.30 – 10.00: Kaffe og brød hos DC, Horsens

10.00 – 12.00: Rundvisning på DC Horsens. Det vil bl.a. blive fortalt om automatisering og sporbarhed.

12.00 – 12.45: Kørsel til Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle

12.45 – 13.30: Frokost

13.30 – 13.45: Korte meddelelser fra bestyrelse og forskellige udvalg

13.45 – 14.25: Fuldmægtig Jeppe Rendbæk Andersen, Planter og Biosikkerhed, Landbrugsstyrelsen Der vil blive orienteret om krav til plantepas. Der vil være særlig fokus på den plantesundhedskontrol som virksomhederne selv er forpligtet til at udføre samt de tilhørende dokumentationskrav.

14.25 – 15.10: ”Hvordan påvirker ESG din virksomhed?” ved Ivan Damgaard, SEGES Strategi og Vækst (tidligere direktør for Bredal Planteskole)

15.10 – 15.30: Kaffe

15.30 – 16.15: ”Nykredits tilgang til arbejdet med ESG” ESG – hvor er det så vigtig en dagsorden? – og hvorfor i det hele taget arbejde med det? Landbrugsansvarlig Lene Gade Hovmøller, Nykredit kommer og fortæller hvordan de som kreditgiver arbejder struktureret med ESG.

16.15 – 16.35: Sådan kan MPS hjælpe dig i forhold til ESG, v. Anne Krogh Larsen, HortiAdvice

16.35 – 17.05: Introduktion til og prøvning af exoskelletter, v. Arne Urskov

17.05 – 17.35: ”Dyrk det og spis det” ved pometmester Lasse Lose Pometets skattekammer gemmer en masse sorter, som passer direkte ind i det nordiske køkken og i en fremtid med klimaforandringer. Fokus på sortsvalg og diversitet samt nyt om projekter, der går i den retning. Smagsprøver på enkelte produkter fra Pometets samlinger.

17.35 – 18.00: Netværk med smagsprøver fra Pometet

18.00 – 19.15: Aftensmad med 2-retters menu

19.15: Tak for i dag

Aktiviteter