I projektet deltog 11 planteskoler, som helt eller delvist har erstattet kemisk plantebeskyttelse med alternative midler.

Se og læs artiklen fra Gartnertidende

Planteskoler, der har interesse i at formidle “den gode historie” via sociale medier har været på kursus i brugen af Instagram. Desuden er der afholdt to workshops i hhv. Agtrupvig Planteskole og Gunnar Christensens Planteskole, hvor “stærke” influencere inden for brugen af haveplanter har bidraget til tips og tricks. Der er ligeledes afholdt et arrangement for have-influencere hos Majland Stauder.

Resultaterne er formidlet i en artikel i Gartnertidende

Projekter 2021

Læs mere her.

Projektet “Nye strategier for brug af herbicider”
Atikel: “Fortsatte forsøg med at erstatte glyphosat i jultræer”
Indlæg på temadag: “Glyphosat-fri dyrkning – forsøg og anbefalinger”

Projekter 2020

Beretning til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter kan læses her. 

Projektet “Alternativer til Glyphosat”
– Artikel: “Fremtiden for glyphosat og alternativer i juletræsproduktion”
– Indlæg på temadag: “Status på forsøg med alternativer til glyphosat”

Rapport over projektet Anvendelse af sennepsmel til desinfektion af frøbede i praksis  kan læses her.

Projekter 2019

Screening af herbicider – alternativ til Reglone, 2019
Læs rapporten her. 

Beretning til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter kan læses her. 

Rapport over projektet Anvendelse af sennepsmel til desinfektion af frøbede kan læses her.

Projekter 2018

Beretning til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter kan læses her.

Notat vedrørende røde nåle

Artikel om røde nåle

Notat vedrørende afprøvning af skimmelmidler på planteskolekulturer, 2018

Tidligere år

Projekter 2017

GAU-beretning 2017 kan læses her.

Projekter 2016

GAU-beretning 2016 kan læses her.

Projekter 2015

GAU-beretning 2015 kan læses her.

Projekter 2014

GAU-beretning 2014 kan læses her.