Danske Planteskoler

Formål 

Formålet med Danske Planteskoler er blandt andet at hæve erhvervets almene anseelse, indflydelse og miljøforbedring.

Medlemmer

Danske Planteskoler støtter planteskolers udvikling og varetager medlemmernes interesser i relation til organisationer og myndigheder.

Aktuelt

Velkommen til Danske Planteskolers helt nye hjemmeside. Vi håber du vil tage godt imod den.

Vil gøre Danmark grønnere

Danske Planteskoler er en brancheforening, der repræsenterer planteskoler i Danmark.

Planteskolerne producerer planter til både det åbne land, skov, bymiljø samt haver. Produktionen spænder meget bredt – skovplanter, store træer, frugttræer samt prydplanter f.eks. stauder og buske. Planter, der sikrer danskerne smukke grønne rammer i hverdagen både i by og på land samt medvirker til biodiversiteten.

Det er Danske Planteskoler’s fornemste mål at gøre Danmark grønt.

Danske planteskoler planteskoledrift er et erhverv med en lang historie. Allerede i 1898 stiftede planteskolerne Dansk Planteskoleejerforening. Målet var at etablere et fælles forum til at varetage opgaver og aktiviteter til gavn for hele erhvervet. Dansk Planteskoleejerforening hedder i dag Danske Planteskoler.

Aktiviteter