Tak for din tilmelding! Du har modtaget en mail med alle informationer. 🙂

Der skete en fejl, prøv igen!

Efter tilmelding vil du modtage faktura for kurset.

Program

Download programmet her.

Faglig exoskelet- og robotdag tirsdag den 16. april kl. 10.00 hos Gunnar Christensens Planteskole, Ringstedvej 92, 4173 Fjenneslev

Kom, prøv, lær og hør om de moderne hjælpemidler der findes på markedet og som lette eller aflaste dit eller dine medarbejderes daglige arbejde i forbindelse med potning, ompotning, løft, flytning, pakning, sygdomskontrol og så meget andet. Den moderne teknik kan helt sikkert afhjælpe nedslidning som følge af ensidigt nedslidende arbejde.


Exoskeletter
Arne Urskov (Exoskeletter Aps) kommer med forskelligt udstyr som aflaster kroppen ved ensidigt gentaget arbejde og tunge løft. Se mere på https://exoskeletter.dk

Capra Robotic
Det er lykkedes at få Capra Robotics til at komme med deres udendørs mobile robotplatform som kan bruges til lidt af hvert, lige fra at hjælpe med at flytte planter, trække vogne, overvåge sygdomsudbrud vha. avancerede kameraudstyr, scanne om frugt er moden osv. Det afhænger kun af, hvad man sætter på den af udstyr. Læs eventuelt mere om, hvad robotter kan hjælpe gartnerierhvervet med her.

Spagnumreducerede vækstmedier
På vejen rundt i planteskolen vil vi møde forskellige kulturer med spagnumreducerede vækstmedier, som der arbejdes med. Derfor bliver der også mulighed for at få faglig sparring på det punkt – det giver jo ud over behov anderledes pasning med vand og næring ofte tungere planter med tungere løft til følge.


Dagens program

10.00 – 10.15: Ankomst, kaffe og brød

10.15 – 10.25: Kort introduktion til exoskeletter og brugen af dem v. Arne Urskov

10.30 – 11.45: Prøv selv de forskellige typer af exoskeletter og find det som passer til din krop og dine opgaver

11.45 – 12.15: Introduktion til Capra Robotics robotplatform med udvikling af udstyr, som kan hjælpe gartnerier, v. Victor Søby, Robotics Engineer & Project manager, Capra Robotics.

12.15 – 12.45 Prøvekørsel med robotter. Så let er det!

12.45 – 13.15: Fælles drøftelse af, hvad erhvervet ønsker, og hvad der kan lade sig gøre, herunder priseksempler

13.15 – 14.00: Sandwich og sodavand og faglig sparring

Tak for i dag

Der vil blive orienteret om muligheden for at leje en ”exo-skelet pakke”.

ALLE er velkomne uanset hvilken form for produktion man arbejder med, og det er gratis at deltage.

Frist for tilmelding er den 15. april 2024 kl. 8.00. Send SMS eller mail til Margit (23 62 05 40 / mjen@hortiadvice.dk) med navn og antal deltagere.

Den faglige dag er en del af projektet ” Robot teknologi og ensidig nedslidende arbejde” som er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Aktiviteter