Rosenklubbens hjemmeside

Rosenklubben består fortrinsvis af producenter af roser til haven.
Vi er alle ligeledes medlemmer af Danske Planteskoler.

Vi sælger vores roser engros – ikke til private.
Vores kunder er havecentre, anlægsgartnere, kommuner o.l.

Vi eksporterer en del af vores roser til bl.a. Norge, Sverige og Finland.

Formålet med denne hjemmeside er:

  • at give information om vores produkter samt rådgive om diverse forhold i forbindelse med roser til haven.
  • at profilere os som kulturgruppe og enkeltvirksomheder overfor vores kunder.
  • at fortælle om Rosenklubbens serviceprodukter i form af pasningsvejledning ’Plant & Plej dine Roser’ og Det Grønne Blad om ’Roser’.

Få glæde af dine roser

Roser har gennem de sidste 2-3.000 år stået model til en helt utrolig udvikling. I dag er der en mangfoldighed af vækstformer, farver og dufte og derfor kan roser anvendes på mange forskellige måder. Det traditionelle rosenbed i haven, sammen med buske og stauder i andre bede, ved bygninger, og i krukker på terassen. Der er rig mulighed for at blive inspireret i det store udvalg. Ønsker du mere konkret rådgivning i valg af roser, spørg da i dit havecenter.

Plantested

Det traditionelle rosenbed placeres, så roserne får så meget sol som muligt. Jo mere sol og varme roser får, jo bedre vil de blomstre. Roser bryder sig ikke om træk, men vil gerne stå åbent i haven; derved undgår man fugt, som kan resultere i plettede blade, som skyldes angreb af svampesygdomme.

Plantes der roser ved husmure, så vær opmærksom på, at jorden ofte er blandet med sand og byggematerialer, og bør udskiftes i plantehullet. Når der plantes tæt ved husmure, er det ofte det tørreste sted i haven. Derfor skal der vandes gennem hele vækstsæsonen. Kraftigtvoksende klatreroser er ofte meget robuste, og de fleste plantninger langs husmuren er vellykkede.

Vand, næring og lys

Roser må aldrig blive klemt i bede med andre planter så som stauder og buske. Sørg for, ved beskæring og udtynding, at roserne får tilstrækkelig vand, næring og lys.

Plantetid

Roser kan købes og plantes næsten hele året rundt, men der er naturligvis tidspunkter på året, der er mere velegnet til rosenplantning end andre.
Roser fås barrodede, og i potter. De barrodede roser plantes bedst fra oktober til maj måned. Efterårsplantning er at foretrække, da planten dermed når at fæstne sig inden vækstsæsonen det følgende år.

Der kan plantes hele vinterhalvåret, det kræver blot, at jorden er frostfri. Roser i potter har allerede etableret et rodnet, og kan derfor plantes hele året. Det løse spagnum omkring rødderne blandes godt med jorden i plantehullet. Sørg for god vanding, når der plantes i sommerhalvåret.

Så snart rosenbedet er udpeget, gælder det om at forberede jorden på selve plantningen. Et meget vigtigt udgangspunkt for et succesfuldt rosenbed er at jorden er veldrænet, ellers risikerer man, at roserne ikke trives.
Jorden løsnes i to spadestiks dybde. Man skal sikre sig, at jorden er løsnet, så regnskyl kan løbe ned gennem jordlagene.

Tilsæt kompost

Der kan med fordel tilsættes et lag kompost (max. 10 cm), som blandes godt med den løsnede jord. Komposten kan komme fra affaldskompostering, købes som Rosenjord i havecentret, eller man kan bruge komposteret komøg. Denne tilsætning vil berige jorden med næring, og sikre en bedre etablering af roserne.

Selve plantningen

Plantehullet skal være så dybt, at der er plads til rosens rødder, uden at de beskæres, bukkes eller klemmes sammen. Kom aldrig gødning direkte i plantehullet.
Placeringen af rosen måles udfra okulationsstedet (podestedet) se figur 1, som skal være 5 cm under jordoverfladen. Plantes der højere, risikeres bortfrysning af hele rosen. Hullet fyldes nu med 2/3 jord, hvorefter der vandes rigeligt. Til slut dækkes plantehullet helt med jord.

Gødskning

Roser er meget gødningskrævende. Derfor er det vigtigt, at jorden løbende tilføres gødning. I det tidlige forår gødes roserne med 2 cl (et snapsglas) klorfattigt NPK gødning pr. plante. Sommeren igennem suppleres med 2–3 gange tilførsel af 2 cl gødning. Det seneste tidspunkt for gødningstilførsel er juli måned.

Beskæring

Beskæring af roser er vigtigt, men ikke altafgørende for et vellykket rosenbed. Beskæring foretages fra april , men ikke senere end knopperne er begyndt at bryde. Gamle, visne og syge grene skæres helt væk. I tabellen ses, hvordan de enkelte roser er inddelt i grupper, og hvilken type beskæring der anbefales.

Hård
beskæring
Moderat
beskæring
Let
beskæring
Udtynding
af grene
Storblomstrende roserxx  
Buketroserxxx 
Mini- eller bunddækkeroser  x 
Buskroser  xx
Klatreroser  x 
Vilde roser  xx
Antikke- eller historiske roser   x

Hård beskæring
Rosen skæres tilbage, så hver gren er ca. 10 – 15 cm lang 

Moderat beskæring
Rosen skæres tilbage, således, at grenene bliver halvt så lange. (ca. 20-25 cm)

Let beskæring
Rosen skæres tilbage, således at grenene er 2/3 af deres oprindelige længde.

Vinterdækning af roser

Det er  ikke altid nødvendigt at vinterdække roser. Men melder vejrudsigten om hård frost, og jorden er bar, er det en god idé at dække roserne. De kan enten dækkes af et ekstra jordlag i form af hypning, eller dækkes af grene e ller lignende.

Planteskoler / Medlemmer

NAVNPOSTNRBYHjemmesideEmail
Buddes Planteskole ApS5400Bogensebuddeaps@business.tele.dk
Grønløkke Planteskole5400Bogenseroser-a-kvalitet@pc.dk
Højgård Planteskole / Nursery7840Højslevhoejgaardplant.dkmail@hoejgaardplant.dk
Hviids Planteskole8850Bjerringbrohviidsplanteskole.dkroser@hviidsplanteskole.dk
Juelsminde Planteskole7130Juelsmindejuelsminde-planteskole.dkjp@juelsminde-planteskole.dk
Kirketofte’s Planteskole6880Tarmkirketofte.dkail@kirketofte.dk
Minks Planteskole Engros5700Svendborgminksplanteskole@taasingemail.dk
Poulsen Roser A/S3480Fredensborgpoulsenroser.dkinfo@poulsenroser.dk
Salling Planteskole A/S7870Roslevsalling-planteskole.dksalg@salling-planteskole.dk