Nye krav om tidsregistrering af arbejdstid træder i kraft 1. juli 2024.

Arbejdsgiver bliver forpligtet til at indføre et tidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.

Reglerne bliver administreret via ”Arbejdstidsloven”.

Reglerne er indført for at sikre at bestemmelserne om hviletid overholdes. 48-timers reglen betyder, at den gennemsnitlige arbejdstid for den enkelte medarbejder i løbet af en syv-dages periode, beregnet over en 4 måneders periode ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde. Det er arbejdsgivers ansvar at 48-timers reglen overholdes.

Timeregistreringerne skal gemmes i 5 år.

Se mere i denne artikel på Landbrugsinfo. Deltag i gratis webinar om FarmTime den 5. april kl. 9.00.