På markdagen har vi fokus på ukrudtsbekæmpelse og alternativ bekæmpelse af meldug i markkulturer.

Program (download her)

09.30: Kaffe, brød og velkomst

10.00: Ukrudtsbekæmpelse i marken:

Demonstration af og drøftelse af praksis, muligheder og udfordringer:

11.30: Alternativ bekæmpelse af meldug i eg m.fl. v. Marianne Bachmann Andersen, Hortusadvising

12.00: Video fra ukrudtsforsøget på AU Flakkebjerg: v. Peter Hartvig

12.30: Kameraer og kunstig intelligens i trækulturer v. Kristian Møller, AG precision

13.00: Sandwich og netværk

13.45: Tak for i dag

Tilmelding til Margit på sms 23620540 senest den 1. juli 2024 kl. 12.00, husk at skrive firma og hvor mange I kommer

Alle er velkomne – det er gratis at deltage.

Markdagen er en del af projektet ”Strategier til EGS udvikling i planteskoleerhvervet”, Robotteknologi og ensidig nedslidende arbejde” og ”Større uafhængighed af kemisk plantebeskyttelse”. Projekterne er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget”.